Apparatuur

De groep beschikt over:

  • een platform in de haven van Oostende voor corrosietests onder natuurlijke omstandigheden. Metalen coupons staan rechtstreeks in contact met echt zeewater, niet alleen in chemische zin (juiste zoutconcentraties, samenstelling, pH), maar ook in biologische zin (in contact met bacteriën, ongewervelden, algen, ...);
  • een proefstation in Antwerpen voor gecontroleerde aerobe corrosietesten;
  • een proefstation in Oostende voor de analyse van de corrosie van munitieshells uit de Eerste Wereldoorlog
  • verschillende draagbare instrumenten voor coatinganalyse;
  • een rotationele viscosimeter
  • sensoren voor omgevingsanalyse
  • een potentiostaat voor de analyse van corrosiefenomenen in het lab;
  • een zoutnevelkast voor versnelde veroudering van coatinglagen.