Studentenraad

De studentenraad van de Hogere Zeevaartschool bestaat uit 12 gemotiveerde studenten die willen bijdragen tot een betere leeromgeving voor de studenten. Door vertegenwoordiging in alle jaren en afdelingen worden problemen relatief gemakkelijk doorgegeven naar de studentenraad.
innovatie

Wat doen we?

In onze vergaderingen behandelen we alle opmerkingen, vragen en problemen die de studenten ons aanreikten. Wij zorgen er dan voor dat de juiste persoon deze informatie ontvangt om dit probleem op te lossen. Een studentenraad is ondertussen een onmisbaar instrument geworden om voor de grote en de kleinere problemen van de studenten oplossingen te zoeken.

Ook op de Hogere Zeevaartschool is dit de belangrijkste taak van de raad. Door de vlotte communicatie met het studentensecretariaat en de directie worden alle problemen snel en efficiënt aangepakt. Daarnaast vraagt de directie ons advies i.v.m. het algemene beleid van de school, zoals daar zijn het drugspreventiebeleid, het tuchtreglement en vele andere uiteenlopende zaken.

Tenslotte probeert de studentenraad infosessies te organiseren om de studenten iets bij te brengen. Dit gaat van interne regelingen en afspraken tot audits en voorstellingen door personen en bedrijven van buiten de school.

Tevens zijn we een informatiepunt voor al de studenten die met kleine of grote vragen zitten in verband met het reilen en zeilen van de hogeschool.

Blackboard

De kalender, de verslagen en alle documenten die verspreid worden via de studentenraad kan u vinden op Blackboard.

Links

Algemene Studentenraad Associatie Antwerpen (ASRA)
www.associatie-antwerpen.be

Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
www.vvs.ac

Contact

U kan in contact treden met ons door

  • rechtstreeks een lid aan te spreken
  • door uw vragen/bemerkingen/problemen aan ons te bezorgen via e-mail (studentenraad@hzs.be) of met de post (Studentenraad HZS, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen). Ook mag u steeds een brief in onze bus steken. Deze bevindt zich op school in de gang rechts van het studentensecretariaat.

Indien u dit wenst kan uw anonimiteit gewaarborgd worden.