Historiek

Wie meer dan 200 jaar oud is, die heeft de wereld zien veranderen. We nemen je mee langsheen de mijlpalen van onze hogeschool.

2022

Naamsverandering naar Antwerp Maritime Academy

De Hogere Zeevaartschool kiest voor een nieuwe naam: de Antwerp Maritime Academy. In de keuze voor Antwerp Maritime Academy worden drie unieke eigenschappen van de hogeschool benadrukt.


Als Antwerpse hogeschool zitten we midden in het maritieme hart van België en Europa. We vormen de verbinding tussen de stad en een van de grootste havens ter wereld.


Daarnaast zetten we onze maritieme expertise centraal. De meeste van onze afgestudeerden gaan varen, maar kiezen na enkele jaren dikwijls voor een leidinggevende functie aan de wal. ‘Zeevaart’ dekt de lading dus onvoldoende, de mogelijkheden van het diploma dat je hier behaalt reiken veel verder en garanderen je een ijzersterke maritieme carrière.


Daarom willen we ook ons academische karakter benadrukken. De Bachelor- en Masteropleidingen aan Antwerp Maritime Academy bestaan uit een brede waaier van vakken. Naast een stevige basis aan maritieme vakken, wiskunde en fysica worden studenten net zo goed ondergedompeld in vakgebieden als psychologie, economie, techniek, communicatie en geneeskunde. Alles wat de studenten in het curriculum meekrijgen hebben ze nodig om aan boord van ‘s werelds meest innovatieve schepen levensbelangrijke keuzes te maken en allerhande problemen het hoofd te bieden.


Toch verdwijnt de notie ‘Hogere Zeevaartschool’ niet helemaal. “De naam blijft verbonden met onze geschiedenis en onze campus aan het Noordkasteel. Het maakt deel uit van het DNA van onze hogeschool.

2008

Stage aan boord van grote zeilschepen

We voeren de traditie van stages aan boord van grote zeilschepen weer in, tot grote tevredenheid van onze studenten. De stage op het Poolse zeilschip Dar Młodzieży zijn een jaarlijks succes.

2002

Behalen van kwaliteitscertificaten

We implementeren de internationale regelgeving en kwaliteitsnormen van de IMO (STCW), en behalen een jaar later als een van de eerste hogescholen het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2000.

1985

Nieuwe opleiding Nautische Wetenschappen

De opleiding Nautische Wetenschappen wordt ingericht op academisch niveau (kandidaturen en licenties). Het zal de start zijn van een verdere professionalisering van de onderwijsactiviteiten.

1961

Mercator uit de vaart genomen

Het schoolschip "Mercator" wordt uit de vaart genomen. Vanaf nu maken we voor stages tijdelijk gebruik van kleinere binnen- of buitenlandse schepen .

De Mercator, het laatste opleidingsschip van de HZS, werd in 1961 uit de vaart genomen.

1932

Inbruikneming nieuw schoolgebouw

Ingebruikneming van het nieuw schoolgebouw dat in 1944 door het Duitse leger bezet zal worden. Tijdens de oorlogsjaren wordt lesgegeven op de Italiëlei, waar nu het zeemanshuis "Stella Maris" gevestigd is. Pas in 1948 keerde we terug naar het Noordkasteel.

1907

Start van de "Naamgevingen"

Start van de "Naamgevingen": bij het begin van elk academiejaar wordt, tijdens een plechtigheid, aan de promotie Nautische Wetenschappen de naam gegeven van een verdienstelijke personaliteit uit de maritieme wereld. Vanaf 1997 gebeurt dit ook voor de promotie Scheepswerktuigkunde.

1834

Heroprichting Hogere Zeevaarschool

De Hogere Zeevaartschool wordt heropgericht, maar ditmaal onder Belgisch bewind. De start van een nieuwe episode in maritiem hoger onderwijs in ons land.

1800

Oprichting Hogere Zeevaartschool

Tijdens de Franse periode, onder het bewind van Napoleon, wordt in Antwerpen een zeevaartschool opgericht. De school is tot 1814 in de Handelsbeurs gevestigd.

Oprichting Hogere Zeevaartschool