Kwaliteitsbeleid

De Antwerp Maritime Academy neemt een specifieke plaats in het Vlaamse onderwijslandschap in. We bieden unieke opleidingen aan die moeten voldoen aan (internationale) normen en eisen, gesteld door het onderwijs en de maritieme sector, en we houden daarbij permanent rekening met de vragen vanuit het werkveld.

Binnen onze kerntaken onderwijs, onderzoek en dienstverlening zetten we consequent en constant in op innovatie, het vormen van synergieën en het uitbouwen van expertise.


In het hart van ons kwaliteitsdenken zit het voeren van een regie die de kwaliteit van de opleidingen waarborgt. Een HSQE (Health-Safety-Quality-Environment) team buigt zich over de opvolging van de kwaliteit, aan de hand van een online kwaliteitssysteem waarop alle medewerkers en studenten (via de studentenraad) op een laagdrempelige manier kunnen inloggen en meldingen maken. Hierdoor wordt het kwaliteitssysteem gedragen door alle interne belanghebbenden en worden uitdagingen snel gedetecteerd. Ook de afhandeling van de meldingen gebeurt transparant zoals aangegeven in het beoordelingskader voor de instellingsreview.