Marine engineering

Structure Study

From the academic year (2021-2022), the Marine Engineering course is offered as an academic course (3 years bachelor + 1 year master).

Schakelprogramma

 • Ben jij een maritiem professional  die de maritieme ‘know why’ en ontwikkelingen wil kennen ?
 • Ben je geboeid door nieuwe maritieme technologieën (robotisering, big data, telematica, materialen, etc.) en meer bepaald door het hoe, wat en waarom van bepaalde toepassingen?
 • Wil je je kennis van de structuur van schepen nog dieper uitwerken en mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen, om mee de innovatie van morgen uit te werken?

Schrijf dan nu in voor het schakelprogramma (vanaf 2022-23) en volg nadien de Masteropleiding in de Scheepswerktuigkunde (vanaf 2024-25).  

Courses Master year

STCW Management Level + STCW AIII/6 Electro Technical Officer

 • Compulsory courses - Core Modules: Mechatronics - Information and communication technology - Marine engineer skills training Multidisciplinary simulator exercises and seminars - Optimization and innovation of energy systems - Dredging techniques - Management of innovation in marine engineering - Advanced control technologies - Classification and survey - Communication strategies
 • Elective courses related to research domains: Advanced maritime ecology and technology - Maritime transportation - Analysis of shipping markets - Data science - Port management and policy - Hydrodynamics of a vessel - Offshore technology for engineers Advanced stability- Advanced tanker training Oil - Gas & IGF - Chemicals
 • Master's thesis

Hoe het werkt.

Voor wie met een professionele bachelor Scheepswerktuigkunde wil starten aan de nieuwe (academische) masteropleiding, biedt Antwerp Maritime Academy een specifiek schakelprogramma aan. Dit programma, bestaat uit 51 studiepunten en werd afgestemd op onze afgestudeerden met een graduaat Scheepswerktuigkunde of een professionele bachelor Scheepswerktuigkunde. Met het schakelprogramma verwerf je de extra academische kennis en vaardigheden om aan de masteropleiding te kunnen beginnen. De aansluitende masteropleiding wordt voor het eerst ingericht vanaf academiejaar 2024-25. 

 

Inhoudelijk gaat het specifiek over: wiskunde, Engels, elektriciteit, onderzoeksvaardigheden, nieuwe maritieme technologieën en een aantal bijkomende vakken zoals psychologie en stabiliteit.  

Je volgt het schakelprogramma zelfstandig en op eigen tempo, via een reeks leeractiviteiten op ons online leerplatform. Het online karakter van dit schakelprogramma biedt studenten de mogelijkheid om het afwerken van het schakelprogramma te combineren met een job. Ook is het op deze manier mogelijk om het programma op eigen tempo te verwerken.

Let wel - het succesvol afronden van een schakelprogramma leidt niet tot een academisch bachelordiploma, maar verschaft enkel een toegangsticket het nodige attest voor de instap van de aansluitende masteropleiding Scheepswerktuigkunde.

Overzicht

Vak Taal Studiepunten Semester 1- 2
Maritime English 1 EN 3 SP 1
Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie     NL/FR+EN      3 SP 1-2
Schakelscriptie NL/FR 5 SP 1-2
Ship Construction & Stability EN 4 SP 1
Wiskunde en Fysica - deel 1 NL/FR 3 SP 1
Economie en bedrijfsbeheer  NL/FR 3 SP 1
Elektrotechniek NL/FR 6 SP 1
High voltage and safety EN COND Inschrijving voor cursus via BO noodzakelijk (werkvorm: CC)
Geintegreerde scheepswerktuigkundige technieken NL/FR 3 SP 2
Psychologie NL/FR 3 SP 2
Wiskunde en Fysica - deel 2 NL/FR 4 SP 2
Wiskunde deel 3 NL/FR 3 SP Wordt aangeboden vanaf academiejaar 2023-2024
Innovative and sustainable maritime techniques EN 4 SP Wordt aangeboden vanaf academiejaar 2023-2024
Automatisatie NL/FR 3 SP 2
Elektronica en ICT NL/FR 4 SP 2

 

Is het Masterprogramma iets voor jou?

 • Je bent geboeid door nieuwe maritieme technologieën en meer bepaald in het hoe, wat en waarom van bepaalde toepassingen. 
 • Je wilt de brug kunnen slaan tussen een idee en de praktijk. 
 • Je wilt vernieuwend en innoverend werken: nieuwe ideeën ontwikkelen en oude ideeën verbeteren. 
 • Je begrijpt het nut en de impact van maritieme ontwikkelingen op mens, maatschappij en milieu. 
 • Je denkt aan een functie met verantwoordelijkheid, waarbij je technische kennis toepast op concrete uitdagingen in de maritieme wereld. 
 • Je kunt creatief praktische problemen oplossen en bent teamgericht. 
 • Je hebt oog voor veiligheid. 
 • Je neemt een kritische houding aan tegenover je eigen handelen en tegenover het technologische ideaalbeeld. 

De masteropleiding in de scheepswerktuigkunde wordt niet op afstand aangeboden.  

Toelatingsvoorwaarden schakelprogramma

Rechtstreeks 

 • Professionele Bachelor in de scheepswerktuigkunde (Hogere Zeevaartschool of gelijkgesteld bij KB (Koninklijk Besluit).  
 • Graduaat in de scheepswerktuigkunde (Hogere Zeevaartschool) of gelijkgesteld bij KB 

Opmerkingen:  

 • Kandidaten die een buitenlandse maritieme professionele bacheloropleiding hebben gevolgd worden op basis van dossier beoordeeld;  
 • Kandidaten die reeds een masterdiploma hebben volgen een voorbereidingsprogramma in plaats van een schakelprogramma;  
 • Kandidaten kunnen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) een vrijstellingsdossier indienen bij de voorzitter van de examencommissie.  

 

Een student die alle credits van de eerste 2 jaar van de professionele bachelor Scheepswerktuigkunde aan de Hogere Zeevaartschool heeft behaald en die in het 3e jaar minder dan 27 studiepunten moet afwerken, kan onder de voorwaarden bepaald door het instellingsbestuur, toegelaten worden tot de inschrijving voor het schakelprogramma (Codex Art. II.198).  

Kandidaten kunnen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) een vrijstellingsdossier indienen bij de voorzitter van de examencommissie.  

 

Inschrijven

 • Basisbedrag per academiejaar dat er studiepunten worden opgenomen: 253,60 euro en 12,10 euro per opgenomen studiepunt, met een minimum van 3stp. Het studiegeld wordt geregeld conform de artikelen II.207 e.v. van de Codex Hoger Onderwijs.
 • Bij de eerste inschrijving voor het schakelprogramma moet het opleidingsonderdeel Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie opgenomen worden. 
 • Inschrijven voor semester 1 (module 1.1 en 1.2) van het academiejaar gebeurt ten laatste op 15 oktober van het respectievelijke academiejaar. 
 • Inschrijven voor semester 2 (module 2.1 en 2.2) van het academiejaar gebeurt ten laatste op 15 februari van het respectievelijke academiejaar. 

Organisatie van examens

De onderwijsinstelling organiseert ieder academiejaar twee examenkansen voor elk opleidingsonderdeel. 

 • Voor opleidingsonderdelen met een schriftelijk of mondeling examen vindt de eerste examenkans plaats:  
  • tijdens de examenperiode van januari of juni (studenten hebben de keuze) voor opleidingsonderdelen die in semester 1 aangeboden worden:  
  • tijdens de examenperiode van juni, voor opleidingsonderdelen die in semester 2 aangeboden worden.  
 • Een herkansing vindt plaats tijdens de HZS-examenperiode van augustus/september;  
 • Voor opleidingsonderdelen met opdrachtevaluatie geeft de docent de deadlines van de opdrachten weer via Blackboard;  
 • De exacte data van de examens worden ten laatste in november kenbaar gemaakt via Blackboard. Eventuele afwijkingen kunnen enkel na onderling overleg en akkoord tussen de docent en de ingeschreven studenten;  
 • De student moet zich inschrijven voor het examen bij de studentenadministratie:  
  • Voor opleidingsonderdelen van semester 1: ten laatste week 6 van module 1.2;  
  • Voor opleidingsonderdelen van semester 2: ten laatste week 6 van module 2.2;  
  • Voor 2e examenkans augustus/september: ten laatste op de 2e vrijdag van augustus.  

Locatie

 • Online cursussen worden online aangeboden via het online leerplatform Blackboard. 
 • Voor de cursus ‘High Voltage and Safety’ moet men apart inschrijven via de beroepsopleiding van de Hogere Zeevaartschool. Contacteer hiervoor de beroepsopleidingscoördinator. Deze cursus wordt aangeboden op de campus Bredastraat (AMA).  

Studiepunten + studieduur

 • Het schakelprogramma bestaat uit 51 studiepunten, en hiervan worden 47 studiepunten al aangeboden vanaf academiejaar 2022-23.
 • De 7 overblijvende studiepunten worden aangeboden vanaf academiejaar 2023-24. 
 • De masteropleiding scheepswerktuigkunde zal voor de eerste keer worden aangeboden vanaf academiejaar 2024-2025. 

Academische kalender

 • Eerste semester start eind september tot eind januari (examens in januari). 
 • Tweede semester start begin februari en loopt tot eind juni (examens in juni). 

Wil je een gedetailleerd overzicht bij de inhoud van ieder vak?

Download de studiegids