Meldpunt unierecht

Meldpunt inbreuken op unierecht: EU-richtlijn 2019/1937 beschrijft de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De Codex hoger onderwijs geeft de omzetting van deze richtlijn naar het Vlaams hoger onderwijs.

 

Deze richtlijn geldt enkel voor het te goeder trouw melden van informatie die in een werkgerelateerde context is ontvangen. Ze is van toepassing op personeelsleden, personen die een melder vertrouwelijk bijstaan, externen die in het kader van hun werk informatie over inbreuken hebben en getuigen. Studenten genieten in het kader van dit decreet geen bescherming.

 

Personeelsleden van de instelling kunnen een interne of externe melding maken. De info hierover is voor hen beschikbaar via het intern kwaliteitssysteem.

 

Externen die in een werkgerelateerde context inbreuken wensen te melden kunnen die op het extern meldpunt. Het college van regeringscommissarissen is aangesteld als het extern meldpunt voor het Vlaamse hoger onderwijs. Meer info en een beschrijving van de procedure is beschikbaar via de website van onderwijs onder:  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-administraties-en-besturen/hoger-onderwijs/toezicht/college/meldpunt-klokkenluiders-hoger-onderwijs