Assistent Faculteit Wetenschappen

 

 • Aanstelling als assistent (barema 502
 • Voltijds
 • Tewerkstelling vanaf 1 september 2024

Taakomschrijving

 • Onderwijsactiviteiten:
  • Je doceert theorielessen en/of begeleidt praktijksessies voor een brede waaier aan opleidingsonderdelen binnen de toegepaste en exacte wetenschappen bij de opleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde. Het gaat in het bijzonder om elektriciteit, elektronica, wiskunde, informatica, onderzoeksmethoden. Variatie in het vakkenpakket is mogelijk in het licht van jouw interesse en opleiding.
  • Je beoordeelt studenten, begeleidt en coacht hen in hun leerproces en bij scripties.
  • Je gebruikt moderne onderwijstechnieken en -middelen en denkt mee na over leerdoelen, leerinhouden, competenties en werkvormen.
  • Je werkt mee aan kwaliteitsvolle ontwikkeling van het curriculum en studiemateriaal.
 • Je ondersteunt de opleiding en je vak onder andere door deel te nemen aan vakgroepoverleg, wetenschapscommunicatie en informatiedagen.
 • Je werkt doorlopend aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.
 • Je participeert en engageert je in wetenschappelijk onderzoek dat aansluit bij een onderzoekslijn. Daarbij onderhoud je goede contacten met de industrie en werk je nauw samen met collega’s en andere onderwijsinstellingen.

 

Vereiste diploma’s, certificaten, competenties

 • Je bent in het bezit van minstens één van de volgende vereisten: een masterdiploma Burgerlijk Ingenieur (elektriciteit, elektronica, ICT, elektrotechniek, …) of een masterdiploma Industrieel Ingenieur (elektronica, ICT) of een masterdiploma Burgerlijk Natuurkundig Ingenieur of een masterdiploma in de Wiskunde of Fysica met interesse in de te doceren vakken, of gelijkwaardig.
 • Je voldoet aan de vereiste talenkennis: Nederlands, Frans en Engels (attest ERK C1 verplicht voor Nederlands en Frans (Codex Hoger Onderwijs - Art.II.270)).
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang tot een ambt van de hogescholen (art V.106 van de Codex) - www.ond.vlaanderen.be.

 

Jouw profiel

 • Je hebt sterke pedagogische kwaliteiten en een passie om jongeren op te leiden tot een job in de hoogtechnologische maritieme wereld. Je kan je inleven in de leefwereld van studenten en kan met passie je kennis en inzichten delen.
 • Je kan open en gerichte feedback geven.
 • Je kan collega’s inspireren en motiveren. Binnen een team kan je samenwerking stimuleren.
 • Je hebt kennis van of bereidheid om je op korte termijn in te werken in de specifieke vereisten van de Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW) van toepassing op de vakken die je doceert.
 • Je engageert je om een brug te slaan tussen de toegepaste wetenschappen en de maritieme wereld en hebt interesse in de hedendaagse maritieme wereld.
 • Je bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen (Ms Office, Kahoot, …) en met meer specifieke software zoals Arduino en andere software gericht op elektronica/ICT.

 • Je werklust en enthousiasme werken aanstekelijk.
 • Je bent enthousiast om je bij te scholen binnen je vakgebied en op pedagogisch vlak.

 

Pluspunten

 • Een doctoraatsdiploma is een pluspunt.
 • Je hebt leservaring op academisch niveau.
 • Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek en wil deze ervaring toepassen binnen de maritieme sector en de onderzoekslijnen van Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool).
 • Je hebt kennis van of interesse in het maritieme onderzoeksveld en de maritieme industrie.

 

Wij bieden

 • Op de Hogere Zeevaartschool werken we iedere dag aan de toekomst van onze studenten. Meer dan 70 collega’s geven vorm aan onderwijs, onderzoek, administratie en de logistieke ondersteuning van onze instelling. We zijn de enige hogeschool in België voor de opleidingen Nautische Wetenschappen (Ba. & Ma.) en Scheepswerktuigkunde (Ba. & Ma.). Je komt terecht in een dynamische en meertalige en multiculturele omgeving waarbij we veel belang hechten aan het delen van kennis. Daarbij zetten we volop in op innovatie en zoeken we samenwerking met de maritieme industrie en andere onderwijsinstellingen.
 • Voor meer informatie over de organisatie en de missie van de Hogere Zeevaartschool zie onze website
 • Een loon volgens het barema 502. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Conform het protocol geldelijke anciënniteit kan nuttige beroepservaring meegenomen worden in de anciënniteit berekening en dit met een maximum van 10 jaar.
 • De aanstelling is statutair tijdelijk.
 • Terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

 

Solliciteren?

 • Stuur ons een gemotiveerde kandidatuur via een aangetekend schrijven aan de Algemeen Directeur van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen. Je mag deze ook op het algemeen secretariaat afgeven tegen ontvangst van een afgiftebewijs. Opgelet: enkel sollicitaties per aangetekend schrijven of afgegeven op ons algemeen secretariaat kunnen als ontvankelijk verklaard worden.
 • De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 16 augustus 2024.
 • Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten:
  • Curriculum vitae met opgave van ervaring in en buiten het onderwijs
  • Afschriften van diploma’s en getuigschriften
 • De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. De datum van de selectiegesprekken wordt in een later stadium gecommuniceerd. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.