Administratief Medewerker Studentenadministratie (roosteraar)

➢ Contract van bepaalde duur (verlengbaar)

➢ Contractueel deeltijds 20%, barema 587

➢ Tewerkstelling vanaf 1 januari 2024 of eerder voor 1 jaar

 

Taakomschrijving

➢ Je maakt deel uit van het team van de studentenadministratie;

➢ Je ondersteunt de collega’s van de studentenadministratie bij administratieve taken zoals: o opmaken van lesroosters, examenroosters, lokaalverdelingen; o opvolging van opleidingsprogramma’s en studiecontracten;

➢ Je overlegt met faculteitshoofden, algemene administratie, onderwijsorganisatie en instellingsbestuur. Vereiste diploma’s, certificaten, competenties

➢ Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijk door ervaring

➢ Je het een vlotte kennis van het Nederlands en Frans op B2 niveau

➢ Je voldoet aan de wettelijke vereisten voor de toegang tot een ambt van de hogescholen (art V.106 van de Codex) - www.ond.vlaanderen.be . Jouw profiel

➢ Je communiceert vlot met collega’s;

➢ Je bent een organisatietalent en een ervaren planner;

➢ Je kan zelfstandig werken;

➢ Je houdt ervan om in een klein team te werken;

➢ Je bent een kei in courante informaticatoepassingen (Ms Office , …) en bent snel in aanleren van software;

➢ Je werklust en enthousiasme werken aanstekelijk. Pluspunten

➢ Je hebt al ervaring opgedaan bij een studentenadministratie in het hoger onderwijs;

➢ Je hebt een basiskennis van en ervaring in het maritiem onderwijs;

➢ Je hebt noties van de wetgeving die van toepassing is op het hoger onderwijs;

➢ Je werkte al met softwaretoepassingen zoals Informat-bamaflex en Blackboard Vacature Hogere Zeevaartschool Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen t: +32 (0)3 205 64 30 www.hzs.be

 

Wij bieden

➢ Op de Hogere Zeevaartschool werken we iedere dag aan de toekomst van onze studenten. Meer dan 70 collega’s geven vorm aan onderwijs, onderzoek, administratie en de logistieke ondersteuning van onze instelling. We zijn de enige hogeschool in België die de academische bachelor- en masteropleidingen Nautische Wetenschappen en Scheepswerktuigkunde aanbieden. Je komt terecht in een dynamische, meertalige en multiculturele omgeving waarbij we veel belang hechten aan het delen van kennis. Daarbij zetten we volop in op innovatie en zoeken we samenwerking met zowel de maritieme industrie als andere onderwijsinstellingen.

➢ Voor meer informatie over de organisatie en de missie van de Hogere Zeevaartschool zie onze website;

➢ Een loon volgens de barema’s die van toepassing zijn in het hoger onderwijs. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link;

➢ Terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

➢ Maximale toekenbare anciënniteit is 10 jaar op basis van eerder bewezen ervaring.

➢ De inplanning van de roosteropdracht gebeurt in samenspraak met het hoofd administratie. (opdracht 20% - 44 werkdagen - 336 uren). Solliciteren?

➢ Stuur ons een gemotiveerde kandidatuur via een aangetekend schrijven aan Tine Mees van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen. Je mag deze ook op het algemeen secretariaat afgeven tegen ontvangst van een afgiftebewijs. Opgelet: enkel sollicitaties per aangetekend schrijven of afgegeven op ons algemeen secretariaat kunnen als ontvankelijk verklaard worden.

➢ De uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur is 8 december 2023;

➢ Je kandidaatstelling moet vergezeld zijn van volgende documenten:

o Curriculum vitae met vermelding van ervaring in en buiten het onderwijs

o Afschriften van diploma’s en getuigschriften.

➢ De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. De selectiegesprekken zullen doorgaan op woe 12 december 2023 in de namiddag (vanaf 14u). We vragen alvast om met deze datum rekening te houden in je agenda. Hierna neemt de commissie een beslissing