Duurzaam transport

Thema

De onderzoeksgroep Duurzaam Transport specialiseert zich in de impact die schepen op ons welzijn, onze gezondheid en onze omgeving hebben. Wij bouwen expertise op over o.a. luchtkwaliteit in en rondom schepen, maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook op preventief onderhoud van motoren en energiebeheer. In het onderzoek naar de relaties tussen schepen en omgeving wordt ook de menselijke factor niet vergeten. Deze onderzoeksgroep omvat 3 complementaire onderzoekslijnen.

Luchtkwaliteit aan boord van schepen

De onderzoekslijn rond luchtkwaliteit wil de gezondheid van de bemanning verbeteren door de blootstelling aan omgevingspolluenten en eventuele ladingsdampen in accommodaties continu te monitoren en te evalueren. De communicatie gebeurt met een zelf ontworpen risico-index en concrete remediërende acties worden voorgesteld. De focus ligt op het monitoren van een gamma chemische producten met gekende gezondheidsrisico’s zoals fijn stof of ozon.

Ontwikkeling raceboot op zonne-energie

De onderzoekslijn rond energiebeheer werkt sinds 2008 aan de ontwikkeling van een raceboot op zonne-energie. Samen met studenten wordt de performantie van de raceboot systematisch opgedreven. Hiervoor wordt het ontwerp van de romp en de schroeven, het energiebeheer of het gebruik van lichtere materialen continu geëvalueerd. De belangrijkste resultaten van deze onderzoekslijn zijn de vele deelnames aan wedstrijden voor zonneboten in Friesland en Monaco.

Ontwikkeling duurzamere dieselmotoren

Deze onderzoeklijn omvat alle onderzoeksactiviteiten rondom de 1-cilinder onderzoeksmotor, uitgerust met sensoren. Deze motor wordt gebruikt voor onderzoek naar preventief onderhoud, het zuiveren van uitlaatgassen, het gebruik van alternatieve brandstoffen, etc.